ARAn avustus homekoiratarkastuksiin 50%

12/2019

50% avustus homekoirakuntotutkimuksen kustannuksiin

Tammikuun 1. päivänä 2020 voimaantulleen asetuksen mukaisesti pätevän asiantuntijan tekemään rakennuksen kuntoon liittyvään tutkimukseen saa enimmillään 50% avustuksen kustannuksiin ARA:lta (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus). Laajassa homekoiratarkastuksessa selvitetään rakennuksen riskit ja nykytila, ammattimaisesti tehty tutkimus ja raportointi auttavat selvittämään rakennuksen kuntoa ja korjaustarvetta. Jos tilanne näyttää siltä että rakennuksessa joudutaan korjaamaan vaurioituneita rakenteita, on tehtävä pätevän asiantuntijan avulla kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu. Tällöin voidaan hakea ARAn avustusta.

Avustusta voi hakea perusparannuksen suunnitteluun ja tutkimiseen, kun tietyt ehdot täyttyvät:

  1. Tarkastuksen tekee pätevöitynyt asiantuntija
  2. Rakennuksessa on tehty tai tehdään kuntotutkimus
  3. Rakennuksessa on rakenteiden vaurio tai sisäilmaongelma

Espoon Homekoirien tekemät tarkastukset, tutkimukset ja lausunnot tekee pätevöitynyt ja sertifioitu rakennusterveysasiantuntija, joten voimme tarjota mahdollisuuden hakea ARAn avustusta. Avustuksen suuruus on enimmillään 50% kustannuksista.

Lisää tietoa ARAn avustukseen hyväksytyistä palveluista tulossa myöhemmin.

Tutustu etukäteen ARAn ehtoihin avustuksen hakemisesta.

ARAn asetus 1.1.2020

Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voi hakea avustusta vuoden 2020 alusta. Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetusmuutoksen tänään. Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2019 taustalla olevan korjausavustuslain muutoksen.

Avustuksella parannetaan sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien asemaa kannustamalla ja tukemalla omistajia rakennusten korjaamisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttaja voi olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet.

Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelun toteutuneista kustannuksista. Avustus ei kata korjauksia. Avustusta voidaan myöntää rakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiölle, tai pientalon omistajalle.

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, joiden kohteena ovat kosteusvaurioituneiksi epäillyt rakenteet sekä muut asunnon sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja tekijät, kuten ilmanvaihto. Avustus kattaa kuntotutkimuksen tekemiseen olennaisesti liittyvät kustannukset.

Lisäksi avustusta voi saada sellaisen asunnon tai asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun, jossa on havaittu kosteus- ja homevaurio tai sisäilmaongelma. Perusparannuksella tarkoitetaan asunnon tai asuinrakennuksen korjaamista kertaluontoisilla toimenpiteillä siten, että asunnon laatutaso nousee uudenveroiseksi tai palautuu alkuperäiseksi. Avustus kattaa esimerkiksi suunnitelmien laatimisen ja katselmukset. Ehtona on myös, että asunnossa tai asuinrakennuksessa on tehty kuntotutkimus.

Avustettavan toimen tulee olla pätevän asiantuntijan tekemä, ja pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020, minkä jälkeen avustusta myöntää Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA.

Ympäristöministeriön tiedote

ARAn korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten asuntoon

Edelleen on voimassa myös ARAn avustus iäkkäiden (65 vuotta täyttäneiden) tai vammaisten henkilöiden asuntoon, avustus koskee asunnon tai rakennuksen korjauksia. Avustusta myönnetään omakotitalon tai asunto-osakkeen korjaamiseen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjaus­kustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %.

Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä. Jos hakijalla on tarve aloittaa työt ennen avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin ARAlta aloituslupa töiden aloittamiseen.

Avustusta voidaan myöntää hakijoille, jos kotitaloudessa asuvien tulot ovat ilmoitettujen tulorajojen alapuolella ja hakijan ruokakunnan varallisuuden määrän on oltava vähäinen. Korjattavaa kiinteistöä tai osakehuoneistoa ei lasketa varallisuudeksi. Avustusta voi hakea läpi vuoden ja sen hakemiseen voi käyttää asiamiestä. ASiamies voi olla omainen tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka auttavat hakijoita ilmaiseksi. Apua korjausavustusten hakuun saa ARAn neuvontapalvelusta.

Lue lisää iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjausavustuksista ARAn sivuilta ja tutustu avustusehtoihin etukäteen alta.

ARAn korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten asuntoon

« Palaa takaisin