Biosidien käyttö homekohteessa

04/2016

Espoon Homekoirat, homeinen seinä

Seinän homekasvusto ei lähde pois desinfioimalla tai homeenpoistoaineella, eli käyttämällä biosideja. Homekasvuston poisto onnistuu poistamalla vaurioitunut materiaali.

Homekasvusto asunnon sisäpinnassa ei yleensä lähde pesemällä pois. Kestävimpiä mikrobivaurioittumisen suhteen ovat lasi- ja metallipinnat, joihin kasvusto kehittyy vain pintakerrokseen tarttuneeseen likaan ja pölyyn. Esimerkiksi ilmanvaihtokanaviin ajan saatossa kerääntynyt pöly ja lika saattaa alkaa muodostamaan mikrobikasvustoa, jos olosuhteet ovat muuten oikeat. Tällaisessa, metallin tai lasin pintalikaan kehittyneen homekasvuston kanssa on mahdollista selvitä pesemällä pinta. Sen sijaan huokoisemmassa materiaalissa pelkkä peseminen ei ole riittävä toimenpide.


Homeenpoistoaineita ei suositella homesiivoukseen


Homeet kasvavat tiiviillä ja umpisoluisilla materiaaleilla kuten puulla, betonilla ja useilla muovieristeillä ja -kalvoilla materiaalin pinnalla ja halkeamissa. Umpisoluisen materiaalin puhdistukseksi täytyy poistaa vaurioitunut materiaali riittävällä laajuudella. Betoniseinästä on hyvä mekaanisesti poistaa mikrobivaurioitunut kerros, muovit on hyvä vaihtaa ja puusta täytyy poistaa vähintään vaurioituneen näköinen osa. Lautamateriaalissa se tarkoittaa usein koko laudan vaihtamista. Huokoisilla materiaaleilla kuten puukuitulevyissä, purussa ja mineraalivillaeristeissä sekä vettyneessä kipsilevyssä kasvustoa kehittyy yleensä runsaasti myös materiaalin sisälle, jolloin vaurioituneet materiaalit täytyy vaihtaa aina kokonaan.

Ulkoseinän lämmöneristeenä käytetyt mineraalivillat eivät ole herkästi homehtuvia kun ne ovat puhtaita, uusia ja kuivia. Ilmavuodot rakenteiden välissä tuovat eristemateriaaleihin kuitenkin orgaanista pölyä, likaa ja ulkomikrobien itiöitä. Huokoisessa eristevillassa on paljon pintaa johon lika pääsee, jolloin homekasvustolle on otolliset olosuhteet lisääntyä. Jos eristevilloista on ilmayhteys sisätiloihin, mikrobikasvustot saattavat aiheuttaa terveysoireita tilankäyttäjille.


Biosidit eivät ratkaise homeongelmaa


Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoituksena on torjua, tuhota tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, kuten homemikrobeja. Nykytiedon mukaan, biosidien käyttöä ei suositella sisätiloissa homeongelmien ratkaisuksi, homeiden ehkäisyyn tai homesiivouksen tehosteeksi. Biosideja ei tule käyttää suoraan homehtuneeseen rakenteeseen, sillä biosidit voivat joissakin tapauksissa jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobitoksiinien tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi. Tällä hetkellä homesaneerauksissa käytetään paljon sellaisia kemikaaleja, joiden teho mikrobeihin on epävarmaa tai jopa kyseenalaista, joten biosidien käyttötarve kannattaa harkita aina huolella. Viemärivuoto on käytännössä ainoa sisätiloissa oleva peruste biosidien paikalliselle käytölle. Tällöinkin pintojen mekaaninen puhdistus ja mahdollinen pesu ennen desinfiointia ovat välttämättömiä, sillä läsnä oleva orgaaninen aines, lika ja pöly vaikuttavat heikentävästi usean vaikuttavan aineen tehoon

Suositukset biosidien käyttöön homevauriokohteessa:

  1. Biosideja tulee käyttää vain erityistilanteissa, kuten hajunpoistoon ja viemärivahinkojen yhteydessä
  2. Biosideja ei suositella homesiivouksen tehostamiseen
  3. Polyguonidiiniyhdisteitä (PHMB), booriyhdisteitä (dinatriumboraatti) ja isotiatsolinoniyhdisteitä ei käytetä lainkaan.
  4. Jos tuotteita käytetään, työntekijän suojaus on tarkoin harkittu, tilojen käyttäjille on annettu riittävästi tietoa biosidien haitallisista terveysvaikutuksista ja varoaika kaikille biosidikäytölle on vähintään 24 h.

Lähteet:

 THL, TTL: Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannanotto biosidien käytöstä korjausrakentamisessa (15.3.2016)

TTL, Itä-Suomen yliopisto: Biosidit ja korjausrakentaminen – käyttö ja turvallisuus (Sisäilmastoseminaari 2016)

« Palaa takaisin