Chaetomium on vaikea poistaa

05/2018

Chaetomiumin löytyminen kertoo pitkäkestoisesta ja vakavasta kosteusvauriosta. Vauriottomista rakenteista tätä mikrobia ei yleensä löydetä.

Chaetomium on tertiäärivaiheen, eli kolmannen vaiheen mikrobi, tällainen kasvusto alkaa kasvaa kosteusvauriossa vasta pitkällisen kosteuden jälkeen. Jos Chaetomiumia löytyy vauriokohdasta, todennäköisesti kosteusvaurio on kytenyt kohdassa jo vuosia, tai jopa vuosikymmeniä.

 

Kasvuolosuhteet

Chaetomium ei ole valikoiva kasvualustan kanssa. Se kasvaa, kunhan kosteutta on riittävästi ja riittävän pitkään. Se kasvaa puumateriaalilla, paperissa, kartongeissa ja mineraalivillassa, sillä se pystyy hajottamaan selluloosaa aineenvaihduntatuotteidensa avulla. Keraamisella tai kivimateriaaleilla se ei mielellään kasva.

Hapan kasvualusta lisää itiöintiä. Mikrobien tutkimuksissa on havaittu, että Tanskassa ostetuissa uusissa ja kuivissa kipsilevyissä oli pinnan paperissa elinkykyisiä Chaetomiumin itiöitä. Ehkä kipsilevyn runsas käyttö saneerauksessa ja uudisrakentamisessa voi lisätä osaltaan homeista johtuvia sisäilmahaittoja.

Oireet voivat olla vakavia

Chaetomium on allergisoiva ja aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Aineenvaihduntatuotteinaan kasvusto voi tuottaa toksiineja, kuten sterigmatokystiinia, chaetoglobosiinia ja chaetomiinia. Näistä sterigmatokystiini on karsinogeeninen, eli voi aiheuttaa syöpää. Lisäksi se voi aiheuttaa epämuodostumia sikiöissä. Vasta-ainemääritysten mukaan Chaetomiumille altistuneilla työntekijöillä on havaittu tavallista enemmän nivelreumaoireita ja muita autoimmuunisairauksia.

Chaetomium voi myös alkaa kasvaa elimistössä, aiheuttaa mm. poskiontelontulehduksia tai vakavia infektioita.

Chaetomium-lajit lamauttavat henkitorvea ja keuhkoputkia puhtaana pitävien värekarvojen toimintaa. Tällöin pienhiukkasia ja itiöitä voi päästä helpommin keuhkoihin, kun luontainen keuhkojen puhdistus ei toimi.

 

Toksiinit hengityksen kautta hermostoon

Myös Chaetomium voi tuottaa toksisia ekstroliittipisaroita kasvuston pinnalle, pisarat voivat aerosolisoitua ilmaan ja päästä ihmiselimistöön keuhkojen kautta. Tavallisesti maksa puhdistaa verenkiertoon pääseviä myrkkyjä, mutta keuhkojen kautta myrkylliset aineet voivat päästä keuhkoista suoraan hermostoon kulkematta maksan kautta. Veri-aivoeste säätelee erilaisten aineiden pääsyä verenkierrosta aivosoluihin. Sen tarkoituksena on estää haitallisten aineiden pääsy keskushermostoon. Veri-aivoeste suojelee keskushermoston hermoja ja verisuonistoa muun muassa tulehduksilta. Mikrobien toksiinit voivat ohittaa veri-aivoesteen, jolloin toksiinit voivat päästä suoraan hermostoon.

Mykotoksiineja voi löytyä pintapölystä, kasvustoista vapautuvista hiukkasista tai itse kasvustoissa.

 

Mikrobikasvuston ja hajun poistaminen

Chaetomiumin puhdistaminen materiaalien pinnoilta ja huonekaluista on vaikeaa. Sen aineenvaihduntatuotteet kestävät hyvin kuumennusta. Tutkimuksissa on havaittu, että Chaetomiumin toksiset aineenvaihduntatuotteet vähenivät vasta, 75 ˚C lämpötilassa 24h:n tai 100 ˚C 1,6h:n käsittelyssä. Kevyt lämmittäminen tai saunotus eivät välttämättä auta. Huokoisten materiaalien puhdistaminen on tästä syystä erittäin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.

Sisäilmaongelman voi vahingossa viedä uuteen kotiin tavaroissaan. Jos Chaetomiumia löydetään asunnon rakenteista, on syytä puhdistaa tavarat huolella ja ennen uuteen paikkaan siirtämistä selvittää puhdistuksen onnistuminen. Koska uuteen paikkaan viedyt kalusteet ja muut tavarat (kirjat, pulpetit ym.) voivat saastuttaa uutta paikkaa, on syytä olla varovainen jos suunnitellaan homeisesta koulusta tai päiväkodista tavaroiden myyntiä tai viemistä uusiin tiloihin. Ihminen ei välttämättä ole yliherkkä, jos oireilee kalusteille. Syy voi löytyä Chaetomiumin kaltaisista toksiineista, joita on vaikea puhdistaa tavaroista.

Kuuman höyryn, pesuaineiden ja kloorin ei ole havaittu poistavan Chaetomiumin itiöitä tai toksiineja. Paras keino on poistaa mekaanisesti vaurioituneet materiaalit.

Jos sisätiloissa poistetaan pintojen bakteereja desinfioimalla toistuvasti, desinfiointi voi muuttaa pinnan bakteeritasapainoa ja tilalle voi kasvaa toksisia mikrobeita, kuten esimerkiksi Chaetomiumia.

Chaetomium

Viranomaisohjeet

Jos ilmanäytteissä havaitaan Chaetomiumia, on vauriot paikannettava ja korjattava vaurioituneet rakenteet. Jos todetaan asukkailla tai tilankäyttäjillä terveyshaittaa, suositeltavaa on välttää tilan käyttöä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää purkualueen eristämiseen ja alipaineistamiseen, sekä irtaimiston huolelliseen puhdistamiseen. Jos huonekaluista johtuva oireilu jatkuu puhdistamisen jälkeen, on irtaimisto hävitettävä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston julkaisussa suositellaan suojavarusteiden käyttöä, purkualueen eristämistä ja alipaineistusta sulkukammion ja HEPA-suodattimella varustetun kohdepoistolaitteen käyttöä aina, kun rakenteissa on todettu Stachybotrys- tai Fusarium-kasvustoa. Sama suositus koskee myös muita toksiineja tuottavia sienisukuja (mm. Chaetomium), rakenteissa esiintyvää mustaa homekasvustoa, märkiä rakenteita tai jos vaurion syynä on viemäriputkien vaurio tai pitkäaikainen sateiden pääsy rakenteisiin.

Mikrobilajeja ei käytännössä voi tunnistaa kasvuston värin, hajun, kasvupaikan tai ulkonäön perusteella, toisiaan muistuttavia lajeja on runsaasti. Mikrobikasvustojen lajimääritys on selvitettävä laboratoriossa materiaalinäytteestä mikrobiologin avulla.

Valokuvat: Leena Stenlund

Lähteet: Home ja terveys (Tuula Putus)

« Palaa takaisin