Espoon Homekoirat

Espoon Homekoirat

Välillä on aika kertoa, mitä kaikkea teemme ja mikä on toimintatapamme.

Espoon Homekoirat tekee asiantuntijatyötä laajasti kiinteistöjen tarkastusten alalla. Pääpainona on home- ja kosteusvaurioiden selvitystyö ja homekoiratyö. Koirat on koulutettu samalla tavalla kuin virkakoirat koulutetaan, positiivisen vahvistamisen avulla. Koulutuksessa käytetään laboratoriosta saatuja homeviljelymaljoja ja vaurioituneita rkaennusmateriaaleja, mutta suurin osa koulutuksesta tapahtuu oikeissa kohteissa. Koiranohjaajana toimimisen lisäksi olen pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntija ja koulutettu homekoiraohjaaja. Homekoiraohjaajan yli vuoden kestävän koulutuksen kävin Suomen ainoassa ammattiin valmistavassa koulutuksessa (Kp-Edu). Homekoirien koulutuksen aloitin vuonna 2014, josta lähtien olen tätä työtä tehnyt. Koiria on tällä hetkellä 4 kpl eri rotuisia koiria, kaikki työkuntoisia ja päteviä työkoiria. Koirat ovat tottuneita työskentelemään erilaisissa ympäristöissä, asunnoissa ja tilanteissa. Koirien työtä voi aina seurata paikan päällä. Koirien harjoituksista ja työstä tulee säännöllisesti Instagramiin kuvia ja videoita, joista pääsee myös seuraamaan koirien työskentelyä ja näkemään miten homekoira toimii.

Leena ja Homekoira Keno tarkastamassa koulua.  (Kuva:N. Hikman)

Mitä homekoiratyön lisäksi kuuluu tarkastukseen

Tarkastuksista yleisin on laaja homekoiratarkastus, jossa selvitetään rakennuksessa tai asunnossa ne kohdat, missä koirat havaitsevat mikrobiperäistä hajua. Koiran havaintokohta on kuitenkin vasta alku kaikelle muulle selvitykselle. Tärkeintä on selvittää koiran havainnoista riskikohdat ja mahdolliset syyt koiran havainnoille. Yleensä koiran havaintokohtien perusteella voinkin helposti kertoa mikä kohdassa saattaa olla vaurioitunut, kerron vaurioitumismekanismin ja sen miten kohtaa voidaan lähteä tutkimaan, eli minkälaisia rakenneavauksia, kosteusmittauksia tai muita selvityksiä kohtaa on tehtävä. Jos kohdassa heti havaitaan selvää korjaustarvetta, pystyn kertomaan karkeasti miten rakenne korjataan ja mikä on purkulaajuus. Annan myös tarvittessa vinkit tilojen suojaamiseen, purkutöiden pälynhallintaan ja tavaroiden puhdistamiseen. Vanhoissa rakennuksissa kerron myös jos vastaan tulee mahdollisesti asbesti- ja PAH-pitoisia materiaaleja, joista on syytä ottaa näyte ennen purkutöitä. Teen tarvittaessa myös laajemmat tutkimussuunnitelmat kuntotutkimusta varten.

Koira on siis vain väline, millä selvitetään hajujen paikat, yksi mittausväline muiden joukossa. Suurin työ tehdään siinä kun selvitetään mikä rakenteessa on ongelmana, mistä havainto johtuu. Koira on kuitenkin ylivertainen mittausväline selvittämään mikä rakennuksessa on ongelmana. Mikään muu mittari ei kerro tarkkaan hajukohtia sisätiloissa. Tästä syystä hyvin koulutetut homekoirat ovat tärkeänä osana tutkimusta.

Raportti tehdään aina laajana ja havainnollisena, niin että raportista voidaan nähdä mitä on tutkittu ja löydetty, sekä mitä seuraavaksi suositellaan tekemään. Raportissa on pohjakuvaan ja valokuvissa merkittynä koirien havainnot, tietysti jälkikäteen voi myös olla yhteydessä ja kysellä lisätietoja tarkastuksesta ja jatkotoimenpiteistä. Usein tarkastustilanteessa tulee asukkaille runsaasti uutta tietoa, eikä kaikkea enää muista seuraavana päivänä. Tästä syystä hyvä ja kattava raportti on tärkeä. Raportti toimii myös virallisena dokumenttina asuntokaupoissa, todisteena oikeustapauksissa ja ohjeistuksena jatkotutkijalle tai korjausurakoitsijalle.

Asuntokaupan kuntotarkastus, lausunnot, koulutusluennot

Teemme home- ja kosteusvaurioituneiden asuntojen tarkastusten lisäksi myös asuntokaupan kuntotarkastuksia, joissa on tarvittaessa lisänä homekoiratarkastus. Usein näissä tilanteissa myös löytyy vaurioita, joten yhdistetty homekoira- ja kuntotarkastus on hyvä menetelmä saada samalla kerralla laajasti tietoon rakennuksen riskit, sekä lisätutkimus- ja korjaustarpeet ennen kaupantekoa.

Teemme myös lausuntoja sisäilmatilanteesta, tutkimustarpeesta, sekä tarvittaessa aiemmin tehdyistä homekoiratarkastusraporteista tai tehdyistä korjauksista. Autamme myös selvittämään muiden yritysten tekemien homekoiratarkastusten jälkeen syitä koirien havainnoille ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Teemme lausuntoja oikeutta varten ja tarvittaessa myös altistumisolosuhdearvioita tutkimusraporttien perusteella.

Leena ja homekoira Timmi tarkastamassa koulua. (Kuva:J.Somervalli)

Tutkimustöistämme voi saada ARAn avustuksen, jos selvitetään sisäilmatilannetta tai home- ja kosteusvauriota rakennuksessa. ARAn avustuksen saamiseen on omat vaatimukset, mutta ehdottomasti kannattaa tutustua avustuksen hakemiseen, sillä se on jopa 50% kustannuksista.

Pidän koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä sisäilma-alan tapahtumissa ja tilaisuuksissa (Sisäilmayhdistyksen Sisäilmastoseminaari, TTK:n Sisäilmaseminaari ym), mutta myös taloyhtiöille, isännöitsijöille, oppilaitoksille ja yhdistyksille homekoiran käytöstä ja sisäilma-alasta.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Teemme useiden suurten ja pienten kuntotutkimusyritysten ja kiinteistönomistajatahojen kanssa yhteistyötä. Suomen johtavat kuntotutkimusyritykset käyttävät homekoirapalveluitamme säännöllisesti. Kuntotutkimusyritykset tilaavat homekoiratyötä asuntoihin tai suurempiin kiinteistöihin, koiran avulla tarkastaa isommankin toimiston yleensä muutamissa tunneissa. Suuret koulukiinteistöt ja monirakennuksiset kiinteistökompleksit tutkitaan päivässä tai useassa päivässä. Työ onnistuu myös iltaisin ja viikonloppuisin niin, että tilankäyttäjiä ei häiritä. Laajojen tilojen tarkastuksilla saadaan hyvä kuva rakennuksen sisäilmatilanteesta, tarkastuksen laajuutta voidaan muokata aina tarpeen mukaan. Tyypillisesti tarve on homekoiratyön lisäksi myös muulle sisäilman asiantuntijatyölle, riskirakenteiden ja riskien selvitykselle. Selkeät toimenpideohjeet auttavat selvittämään ongelmaa ja auttavat korjauspäätösten teossa. Kun käytössä on monta koiraa, on suuretkin tarkastukset mahdollisia nopeasti.

 

Koiranohjaaja on samalla rakennusten moniosaaja

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on koulutettu tutkimaan home- ja kosteusvaurioita, sekä selvittämään sisäilmaongelmia. RTA on Suomen laissa määritetty ylin taho, joka voi toimia yksin selvittämässä sisäilma-asioita.

Alunperin koulutustausta on fyysikon koulutus, mittaustekniikkaa, fysikaalisten suureiden mittausta ja tutkimusta (kosteus, massa, lämpötila ym), sittemmin olen siirtynyt kiinteistöalalle ja kouluttautunut energia-asiantuntijaksi ja sisäilma-asiantuntijaksi. Pätevyyksinä löytyy energiatodistuksen laatijan pätevyys, energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyys, ja kävin myös rakennusten lämpökuvaajan ja ilmantiiveysmittaajan kurssit. Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen (RTA, 45 op) suoritin vuonna 2015, ja sen jälkeen vielä 1,5-vuotisen korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen (ERKO, 30 op). ERKO on tarkoitettu rakennusinsinööreille lisäkoulutukseksi korjausrakentamisen ja sisäilma-asioiden saralle. Pienempiä lisäkoulutuksia teen jatkuvasti, sisäilma-ala kehittyy nopeasti ja on oltava viimeisimmät tiedot alalta.

Työkokemus aiemmilta vuosilta on mm. rakennusten kuntotutkijana, tutkimuskohteina on ollut lähinnä suuremmat kiinteistöt, kuten koulut, päiväkodit, toimistot ja rivi- ja kerrostalot. Kuntotutkimuksissa selvitetään rakennusten kokonaisvaltaista kuntoa rakenneavausten ja materiaalinäytteenoton, kosteusmittausten,  merkkiainekokeiden, ilmavuotoselvitysten, asbesti- ja haitta-aineselvitysten ja sisäilman olosuhteiden (CO2, T, RH%, dP) ja kemiallisten yhdisteiden (VOC) mittaamisen avulla. Teen myös altistumisolosuhdearvioita. Näistä kaikista minulla on laaja osaaminen ja kokemus, laaja osaaminen auttaa selvittämään laajasti eri tyyppisiä ongelmia rakennuksissa. Kiinteistöjen laaja-alaisissa asiantuntijatöissä on tullut tutuksi niin energiakatselmukset, sisäilmaselvitykset, korjausrakentamisen projektit, kuntoarviot ja kuntotutkimukset. Toimin nykyään myös tilaajapuolella selvittämässä suurempien kiinteistöjen sisäilma-asioita.