Hiilidioksidi ja tunkkainen sisäilma

Hiilidioksidi ja ilman laatu

Hiilidioksidi sisätiloissa on pääosin peräisin ihmisestä. Korkea hiilidioksidipitoisuus voi aiheuttaa väsymisen tunnetta, työtehon laskua, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Sisäilma tuntuu tunkkaiselta, jos hiilidioksidia on ilmassa runsaasti.

Runsas hiilidioksidipitoisuus kertoo ilmanvaihdon riittämättömästä toiminnasta. Aina syy tunkkaisuudelle ei ole homevauriot, usein vanhemmassa talokannassa tunkkainen ilma johtuu jo lähtökohtaisesti siitä, että asunnossa ilma ei vaihdu. Homekoiratarkastuksen yhteydessä voidaan miettiä myös ilmanvaihdon toimintaa ja vaihtoehtoja ilmanvaihdon parantamiseen.

Alle 1500 ppm

Suomessa toimenpiderajana hiilidioksidille on noin 1500 ppm:n taso. Tätä korkeammissa pitoisuuksissa on syytä ryhtyä toimenpiteisiin hiilidioksidipitoisuuden alentamiseksi. Sisäilmastoluokituksen mukaan hiilidioksidipitoisuuksia voidaan arvioida seuraavien kriteerien mukaan:

  • Sisäilmastoluokka S1 700 ppm : erittäin hyvä
  • Sisäilmastoluokka S2 900 ppm : hyvä
  • Sisäilmastoluokka S3 1200 ppm : kohtalainen

Painovoimainen ilmanvaihto

Ilmanvaihdon puutteellinen toiminta voi aiheuttaa korkeita hiilidioksidipitoisuuksia asuintiloissa.  Erityisesti rakennuksissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto, on riski ilmanvaihdon puutteelliseen toimintaan ja tunkkaiseen sisäilmaan. Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten talvisin, kun lämpötilaero sisäilman ja ulkoilman välillä on suuri. Painovoimainenkaan ilmanvaihto ei toimi kunnolla, jos ilmalle ei ole kunnollista tuloreittiä ja poistumisreittiä.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa voidaan parantaa asentamalla korvausilmaventtiileitä huonetiloihin. Lisäksi on oltava reitit hormiin, jolloin ilma pääsee kiertämään. Tarkoituksena on saada raikasta ilmaa huonetiloihin, kuten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Ilma voi poistua ”likaisista” tiloista, joissa on runsaasti veden käyttöä, ruoanlaittoa tai muita hajuja. Keittiöstä, wc-tiloista ja kylpyhuoneesta on usein poistoilmalle reitti hormiin tai suoraan ulos. Ilman liikkumista voidaan tehostaa esimerkiksi pienillä paikallisilla poistopuhaltimilla. Jos asunnon ilmanvaihtoa ja sen toimintaa muutetaan, on syytä valita asunnon käyttöön ja sen rakenteisiin sopivia laitteistoja ja tehostusmenetelmiä, ja miettiä kokonaisuuteen sopiva ratkaisu.

Joskus hormeja on ummistettu energian säästämiseksi tai ymmärtämättä ilmanvaihdon toimintaa, ummistettuja reittejä hormeihin on hyvä avata. Jos korvausilmalle ei ole reittiä, ilmaa tulee rakenteiden läpi. Samalla rakenteiden sisältä voi tulla asuntoon hajuja ja epäpuhtauksia.

Säännöllinen mekaaninen tuuletus ikkunasta auttaa poistamaan sisäilmasta epäpuhtauksia, hiilidioksidia ja käyttövesistä tulevaa ylimääräistä kosteutta.

Koneellinen ilmanvaihto

Jos ilmanvaihto on koneellinen, hiilidioksidipitoisuus voi silti nousta liian korkeaksi asunnossa. Ilmanvaihto voi olla väärin säädetty tai mitoitettu alun perin. Kun tilojen käyttötarkoitusta muutetaan, ilmanvaihtoa ei aina muisteta suunnitella uusia käyttäjiä varten sopivaksi. Voi myös olla, että ilmanvaihto on pois päältä osittain tai kokonaan, johtuen toiminnan vioista tai ilmanvaihdon automaation asetuksista tai käyntiajoista.

Hiilidioksidin mittaaminen

Jos aamuisin on väsynyt olo ja makuuhuoneessa ilma on tunkkaista, voi olla syytä selvittää ilmanvaihdon toiminta. Hiilidioksidipitoisuutta on hyvä selvittää mittaamalla muutamia päiviä tai viikkoja jatkuvalla mittauksella, jotta saadaan havainnoitua normaalikäytössä hiilidioksidipitoisuutta.

Rintamamiestalon tunkkainen makuuhuone

Rintamamiestalon makuuhuoneessa mitattiin hiilidioksidipitoisuutta. Kooltaan noin 10 m2:n huoneessa nukkuu kaksi ihmistä. Huoneen ovi on kiinni yöt, joka ilta huone tuuletetaan pikaisesti. Rintamamiestalossa on painovoimainen ilmanvaihto, lisäksi ulkoseinässä on korvausilmaventtiili. Hiilidioksidipitoisuuden havaittiin mittauksessa nousevan erittäin korkeaksi öisin, jopa 3000-4000 ppm, joka on jo hälyttävällä tasolla. Asukkaat olivatkin valitelleet tunkkaista hapetonta ilmaa aamuisin. Vaikka korvausilmaventtiilin pitäisi tuoda ilmaa sisälle, ilma ei vaihtunut tiiviissä huoneessa. Painovoimainen ilmanvaihto tehotonta, jos huonetilassa ei ole ilman virtausta.

Alla olevassa kuvaajassa on mittaustulokset neljältä vuorokaudelta, yöt on korostettu sinertävällä värillä. Punaisella on merkitty 1500 ppm toimenpideraja, jota korkeampia hiilidioksidipitoisuuksia on pyrittävä alentamaan.

Mittaustuloksista huomataan, että hiilidioksidipitoisuus alkaa jyrkästi nousta yöllä heti tuuletuksen jälkeen. Aamulla mittauskäyrässä voidaan havaita kahden eri henkilön poistuminen huonetilasta hieman eri aikoina. Hiilidioksidi poistuu makuuhuoneesta hiljalleen päivän aikana.

Mittaustulosten ja asukkaiden havaintojen jälkeen ryhdyttiin toimenpiteisiin. Makuuhuoneen oveen asennettiin pieni poistopuhallin, joka poistaa huonetilasta ilmaa käytävälle. Samalla havaittiin, että korvausilmaventtiilistä alkoi tulla raikasta ilmaa huonetilaan. Lisäksi mitattiin paine-eroa ulkoilman ja sisätilan välillä, paine-ero oli sopiva (0…-1 Pa), eli makuuhuone on vain hyvin lievästi alipaineinen.

Poistopuhaltimen asentamisen jälkeen makuuhuoneessa mitattiin uudestaan hiilidioksidipitoisuutta tavallisissa olosuhteissa. Toisessa mittauksessa havaittiin selvä lasku yön aikaisissa hiilidioksidipitoisuuksissa. Hiilidioksidimäärä jäi mittauksissa kohtalaiselle tai siedettävälle tasolle. Poistopuhaltimen ja korvausilmaventtiilin avulla makuuhuoneen olosuhteet saatiin ilmanlaadullisesti kohtuullisiksi, ilman laatu tuntui heti paremmalta ja raikkaammalta aamuisin. Poistopuhaltimen tehoa säätämällä voidaan hiilidioksidimäärää alentaa jatkossa vielä hieman.

Alla olevassa kuvaajassa on mittaustulokset molemmista mittauksista. Vihreä viiva kuvaajassa on ensimmäinen mittaus, sinisellä viivalla on poistopuhaltimen asennuksen jälkeen tehty mittaus. Kuvaajaan on myös merkitty sisäilmaluokitusten mukaiset hiilidioksidirajat vihreän eri sävyillä.

 

Ilmanvaihtoa voidaan parantaa joskus pienilläkin toimenpiteillä. Tärkeää on tunnistaa oman asunnon ilmanvaihdon toiminta ja selvittää ilmanvaihtoon vaikuttavat asiat.