Homeasioissa tarvitaan lakiapua

Kiinteistökauppaan tai reklamaatioon voi tarvita lakiapua

OpusLex-asianajotoimistot ja Suomen Homekoirayhdistys ry ovat yhteistyössä, Espoon Homekoirat on vahvasti mukana yhteistyössä.

Suomessa tehdään vuosittain yli satatuhatta asunto- ja kiinteistökauppaa. Vaikka useimmissa kaupoissa ei ilmene ongelmia, valitettavasti osa niistä ajautuu myöhemmin riitana oikeuteen. Syynä on yleensä se, ettei kaupan kohteen kuntoa ole selvitetty lainkaan tai asiakirjat on laadittu asiantuntemattomasti. Espoon Homekoirat tarkastaa vuosittain paljon asuntokauppakohteita, joista valtaosa koskee vanhempaa rakennuskantaa. Näissä lopputulos on usein sellainen, että kauppa peruuntuu tai kauppahintaa muutetaan, kun rakennuksesta löytyykin vaurioita ja korjaustarvetta. Ostajaehdokas on tyytyväinen lopputulokseen, jos saa asiat tietoonsa ennen kauppoja. Näin ostaja voi etukäteen varautua tuleviin korjauksiin, tai perua kaupan jos ei ole valmis korjauksiin.

 

Perintöverojen suuruus määräytyy asunnon oletetun arvon mukaan

Suomessa kuoli 54 527 ihmistä vuonna 2018. Monessa kuolinpesässä on arvokkaimpana omaisuutena kiinteistö tai asunto-osake. Kun kuolinpesään kuuluvan omaisuuden kunto jää tutkimatta, perinnönjaossa on epäonnistuttu ja lopputulokseksi voi jäädä velat ja riidat jäljelle perinnöstä. Kun kuolinpesän toteuttamasta kiinteistökaupasta löytyy virhe, vastuuta saatetaan perätä kaikilta osakkailta.

Espoon Homekoirat tekee asiantuntijatyötä rakennusten kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi. Homekoiratarkastuksen tai rakennusterveysasiantuntijakäynnin avulla voidaan selvittää, onko rakennusten tai huoneistojen kunto sen mukainen mistä maksetaan perintöverot. Juridisten ja taloudellisten vastuiden kannalta on syytä selvittää rakennuksen kunto etukäteen. Näin perintöverotkin määräytyvät rakennuksen todellisen kunnon mukaan.

OPUSLEX-verkosto – lakiapua ympäri Suomen

OpusLex on 21 paikkakunnalla toimiva itsenäisten asianajotoimistojen verkosto, jonka palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Verkoston asianajajat ovat keskittyneet kotitalouksien lakiasioihin, joihin olennaisena osana kuuluvat asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä perintöoikeuteen liittyvät lakiasiat.

OpusLex-asianajotoimistojen ja Suomen Homekoirayhdistyksen jäsenyritykset ovat aloittaneet valtakunnallisen yhteistyön, jotta perinnönjakoon tai kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvät riidat asiantuntevin ennakkotutkimuksin ja juridisesti oikein laadituin asiakirjoin voitaisiin jo ennakolta välttää. Jos taas kauppa on jo tehty ja kohteessa on todettavissa esimerkiksi homevaurio tai muu virhe, OpusLex-asianajotoimistojen ja Homekoirayhdistyksen jäsenten yhteistyöllä pyritään löytämään oikeusturvan kannalta mahdollisimman hyvä ratkaisu asian hoidolle.

OPUSLEXin toimipaikoista pääkaupunkiseudulla lähinnä on Helsingin piste (Teperi & CO Oy), linkistä lisätietoa.

OPUSLEX Helsinki

 

 

Tietoa yhteistyöstä löydät osoitteista:

www.homeklinikka.fi

www.opuslex.fi