Homekoira-alan uutisia Berliinistä

03/2018

Saksassa järjestettiin maaliskuun 2018 alussa monikansallinen homekoira-alan tapaaminen. Suomesta kokoukseen osallistui Suomen Homekoirayhdistyksen hallituksen jäsen, Espoon Homekoirien Leena Stenlund. Kokouksen aiheina oli mm. tutkimusyhteistyön kehittäminen, eurooppalaisten yhteisen homekoirien tasotestin suunnittelu, sekä maakohtaisille homekoirayhdistyksille kattojärjestönä toimivan eurooppalaisen homekoirajärjestön luominen.
Tapaamiseen osallistui homekoirayhteistyöstä kiinnostuneita mikrobiologeja, tutkijoita sekä homekoira- ja sisäilma-alan yrittäjiä Suomen lisäksi Saksasta, Islannista, Itävallasta ja Tanskasta. Kokouksen järjestäjänä oli saksalainen BSS (Bundesverband Schimmelpilzsanierung e.V.).

Mielenkiintoisinta oli kuulla eri maiden tavoista tehdä sisäilmatyötä, kouluttaa homekoiria, sekä kuulla erityisesti siitä missä tilanteessa kunkin maan homeasiat ovat. Pikaisen vertailun perusteella Suomessa ollaan pitkällä sisäilmatyössä sekä homekoiratyössä. Suomessa on useita maita paremmin tiedostettu sisäilmasta johtuvia ongelmia, Suomessa on ollut jo vuosia pinnalla aktiivinen keskustelu homevaurioista ja niiden korjaamisesta.

Hometalkoiden aikaansaamana home- ja kosteusvaurioiden tutkijoiden, asiantuntijoiden ja korjausrakentamisen ammattilaisten koulutus on Suomessa moniin muihin maihin verrattuna laajempaa. Myös homekoirien koulutus on muita maita laajempaa ja ammattimaisempaa, Suomessa on laajamittainen koulutusjärjestelmä homekoiraohjaajille.

Homekoiriin suhtaudutaan myöskin eri tavalla eri maissa. Suomessa on jo kohtalaisen hyvin vakiintunut käytäntö käyttää homekoiraa apuna asunnon ostotilanteessa tai vaurion paikantamisessa, asenteet homekoiria kohtaan ovat hyväksyvät. Muualla homekoiratyö ei ole yhtä tunnettua, eikä homekoiratyötä tekeviä ammattilaisia ole yhtä paljon. Suomen toiminta näyttäytyikin edistyneenä ja ammattimaisena toimintana.

Jatkossa euroopan mittakaavassa pyritään tuomaan homekoiratyötä tunnetummaksi ja rakentamaan maiden välistä yhteistyötä, ajatustenvaihtoa ja tutkimustyötä. Yhteisen kattojärjestön avulla voidaan luoda yhteiset ohjeistukset ja tasotesti homekoirille. Homekoirien tason testaaminen ja homekoiraohjaajien kouluttaminen varmistaa homekoiratyön laatua. Eri maissa on erilaista kokemusta homevaurioista ja homekoirien kouluttamisesta, jolloin eurooppalaisen yhteistyön lisääminen luo lisää ymmärrystä ja monipuolistaa homekoira-asiantuntijoiden osaamista.

Kokouksen yhteydessä käytiin tutustumassa saksan ”ympäristöyhdistyksen” (German Environment Agency – UBA) mikrobiologian laboratorioon, sekä tehtiin mikrobinäytteenottoa mikrobivaurioituneessa rakennuksessa. Vauriotuneita materiaaleja sekä kosteuden ja kasvustojen kyllästämiä ihasteltiin alan asiantuntijoille tyypillisellä mielenkiinnolla. Myös saksalainen homekoira Wilma oli mukana hommissa. Alla kuvia Berliinin tapahtumista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Palaa takaisin