Homekoirakäynnin sisältö

01/2017

Espoon Homekoirien tekemä tarkastus on tavallista homekoiratarkastusta laajempi kokonaisuus. Homekoiran tekemän tarkastuksen lisäksi sisäilma- ja rakennusalan ammattilainen tarkastaa tilat, vauriot ja epäilykohdat. Asiantuntijakäynti- ja lausunto havainnoista sisältyy hintaan. Kattava raportointi auttaa jatkoselvityksissä ja siitä on apua taloyhtiölle ja kohteen jatkotutkijalle. Vaurioiden ja havaintojen ammattimainen dokumentointi on tärkeää erityisesti riita- ja reklamaatiotilanteissa.

Tarkoituksena käynnillä on selvittää sisäilman laatuun vaikuttavat rakenteelliset poikkeamat ja vauriot, joissa tarvitaan lisäselvityksiä tai korjauksia.

 

”Koira tekee puolet työstä, asiantuntija toisen puolen.”

 

Laaja homekoiratarkastus asuntoon sisältää:

 • Homekoiratutkimus homekoirakoulun tasotestatulla homekoiralla
 • 1-2 koiraa käytössä

 

Pintapuolinen tarkastelu sisäpintojen kunnosta

 • Rakennusterveysasiantuntijan/kuntotutkijana aistinvarainen tarkastus
 • Rakennekuvien ja aiempien raporttien läpikäynti, lausunto aiemmista korjauksista tai selvityksistä
 • Mikrobinäytteiden analyysivastausten arviointi
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tarpeen arviointi

 

Käynnillä havaittujen kosteusongelmakohtien ja kosteusteknisten riskirakenteiden tarkastelu

 • Suullinen palaute käynnin yhteydessä, raporttiin koiran ilmaisemat kohdat
 • Pintakosteuspoikkeamien havainnointi pintakosteusosoittimen avulla (tarpeen mukaan)
 • Riskirakenteiden selvitys, paikallisten riskien selvitys

 

Ilmavuotokohtien selvittäminen merkkisavun avulla

 • koiran ilmaisemiin kohtiin (tarvittaessa)

 

Lämpökameran avulla rakenteiden kuvaus

 • koiran ilmaisemiin kohtiin (tarvittaessa, talvikaudella)

 

Asunnon olosuhteiden ja ilmanlaadun mittaus

 • Hiilidioksidipitoisuus (CO2)
 • Sisäilman suhteellinen kosteus (RH%)
 • Sisäilman lämpötila (T)
 • Aistinvarainen havainnointi

 

Sisäilman riskitekijät, mittaus tarpeen mukaan

 • Formaldehydi (CO2H)
 • Hiukkaslukumäärä (0,3-10µm)
 • Häkä (hiilimonoksidi, CO)

 

Ilmanvaihdon toiminnan tarkastelu

 • Ilmanvaihtotapa, korvausilman saanti
 • Ilmanvaihdon parantamisen mahdollisuudet (tarvittaessa)
 • Paine-eron mittaus (tarvittaessa)

 

Käynnillä havaittujen kosteusongelmakohtien ja kosteusteknisten riskirakenteiden tarkastelu

 • Suullinen palaute käynnin yhteydessä, raporttiin koiran ilmaisemat kohdat

 

Selkeä raportti käynnistä

 • Koiran havaitsemat kohdat ilmoitettuna pohjapiirustukseen ja valokuvin
 • Muut havainnot ja kriittiset seikat
 • Toimenpide-ehdotukset
  • Tutkimussuunnitelma tarvittavista tutkimuksista
  •  jatkotoimenpiteet (arvio pintoja avaamatta)
  • karkeat korjausehdotukset selviin vauriokohtiin korjaussuunnittelun tueksi

 

Lisäohjeita jatkotoimenpiteitä varten

 • ohjeistusta homesiivoukseen ja pintojen puhdistukseen
 • kohteen jatkotutkijan tai korjaustahon kanssa yhteistyö tarvittaessa

 

Näytteenotto samalla käynnillä lisäveloituksena 

 • Mikrobinäytteenotto sivelymenetelmällä pinnasta tai materiaalinäytteestä (ilman rakenneavauksia)
 • VOC-näytteenotto pinnasta (muovimatto), materiaalista tai ilmasta
 • Asbestinäytteenotto materiaalista
 • Näytteenotto erillisen hinnaston mukaan, etukäteen sovittuna.
 • Rakenneavaukset vaativat yleensä toisen käynnin, otamme tällä hetkellä rajatusti vastaan kuntotutkimustöitä.

 

Jokainen rakennus on yksilö, joten tarvittavat mittaukset katsotaan paikan päällä. Lue lisää paine-eromittauksista ja lämpökamerakuvantamisesta, joita voidaan tehdä homekoiratarkastuksen yhteydessä.

 

Suuriin kiinteistöihin (koulut, toimistot, sairaalakohteet, hallit ym) ja suurempiin taloyhtiökohteisiin voidaan sopia erikseen tarvittavat mittaukset ja selvitykset.

Kuntotutkimusyrityksille teemme alihankintana homekoiratarkastuksia, jolloin tarkastuksen sisältöä voidaan muokata tarpeen mukaan.

« Palaa takaisin