Homevaurio on terveyshaitta

Homevaurio on tilanne, jolloin asunnon olosuhteet eivät välttämättä ole enää terveellisiä asukkaille. Jos tilanteessa tarvitaan ulkopuolisen apua terveyshaittojen selvittelyyn, on suositeltavaa kutsua paikalle terveystarkastaja. Näin voi olla esimerkiksi vuokra-asujalla, jos isännöitsijä tai asunnon omistajaosapuoli ei ole halukas tekemään lisämittauksia tai laajoja korjauksia. Myös omistusasujalle voi tulla tarve kutsua terveystarkastaja paikalle, jos on tarvetta informoida vakuutusyhtiötä asunnon asumiskunnosta. Terveystarkastaja pystyy tekemään tarkastuksensa perusteella lausunnon asunnon mahdollisista terveyshaitoista. Homekoiratarkastuksesta saatava raportti voi olla apuna terveystarkastajalle lausuntoa annettaessa.


Homevaurio on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta.


Terveydensuojelulain 1§:n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristön tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Homevaurio on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta.

Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista. Tällaisena olosuhteena pidetään muun muassa:

  • korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota
  • aistinvaraisesti todettua tai mikrobianalyysein varmistettua mikrobikasvustoa

Mikrobikasvusto voi olla rakennuksen sisäpinnoilla, sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin. Suuri osa vakavaa terveyshaittaa aiheuttavista kosteusvaurioista on riskirakenteissa olevia piilovaurioita.

Kiinteistön tarkastus

Kun terveyshaittaa aletaan selvittää, rakennuksessa tehdään tekninen selvitys, jossa kartoitetaan kosteus- ja mikrobivaurioiden esiintyminen. Jos homekasvusto ei ole näkyvissä, tässä kohtaa on hyvä ottaa homekoira paikantamaan rakenteiden sisällä olevia mikrobivaurioita. Kun homekoiratarkastus on tehty, koiran löytämissä kohdissa voidaan avata pintamateriaaleja ja materiaaleista voidaan ottaa tarvittaessa mikrobinäyte Asumusterveysasetuksen mukaisesti. Näytteitä otetaan mikrobikasvun toteamiseksi ensisijaisesti rakennusmateriaaleista ja vaurioituneilta näyttävien materiaalien pinnoilta. Jos mikrobivaurio on ilmeinen ja silmin havaittavissa, ei mikrobimäärityksiä välttämättä tarvita.

Hometta seinän sisällä

Pintamateriaalien takapuolelta löytyi yllätys.


Sisäilmanäytteitä tulee ottaa erittäin harkitusti


Tiloissa, joihin homekoiraa ei voida ottaa, on mahdollista tehdä riskirakenteiden selvittäminen, jotta löydetään sopivat näytteenottopaikat. Myös sisäilmasta voidaan ottaa näytteitä, mutta sisäilmanäytteitä tulee ottaa erittäin harkitusti, sillä puhdas näyte ei poissulje tilan kosteusvauriota. Keskimäärin vain pieni osa rakenteiden mikrobeista saadaan selville ilmanäytteen avulla. Ilmanäyte ei myöskään paikanna kasvuston paikkaa.Sisäilmasta otettavia mikrobimittauksia voidaan tarvita joskus, jos vauriokohtaa tai mikrobikasvustoa ei löydetä, mutta sisäilman haju tai asukkaiden oireilu rakennuksessa viittaa mahdolliseen terveyshaittaan.

Mikäli terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta on todettu, kehotetaan kiinteistön omistajaa selvittämään haitan aiheuttaja ja laajuus, poistamaan aiheuttaja sekä korjaamaan rakenteet. Kosteus- ja homeongelma rakennuksissa on merkittävä riski terveydelle. Homekoiran käyttö on havaittu hyödylliseksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi havaita piilossa olevia mikrobikasvustoja, kun todennetaan terveyshaittaa asunnossa tai kiinteistössä.