Ilmanvaihdon, ilman pyörteilyn ja hajun havainnoinnin merkitys homekoiratyössä

09/2017

Homekoiran työskentely

Jos koira havaitsee mikrobiperäisen hajun, koiran tulisi etsiä hajun tulokohta, eli se kohta rakenteessa, pinnassa tai ilmassa, missä haju tuntuu voimakkaimapana. Koira kartoittaa alueen hajukonsentraatioiden vaihteluita ja tekee samalla hajuerottelua tilan eri hajuista. Homekoiratyössä tyyli on vapaa, tärkeintä on, että vaurio löytyy.

Hajun korkeus

Hajun tulokorkeudella on jonkin verran merkitystä koiran havaintojen kannalta. Alhaalta päin tulevat hajut ovat koiralle kaikista helpoimpia, sillä koiran on mahdollista päästä haistelemaan lattiaa ja seinien alaosaa aivan läheltä. Fyysisesti lähempänä olevat hajut ovat helpommin havaittavissa pienempinä pitoisuuksina. Katosta tai yläpohjasta päin tulevissa hajuissa koiran on saatava haju mahdollisesti 1,5 -3 metrin etäisyydelle alas lattialle, riippuen koiran koosta ja katon korkeudesta. Ilman pyörteily tilassa sekoittaa ja laimentaa hajua alaspäin mentäessä. Huonetilan ilmanpainejakauma vaikuttaa hajun aistittavuuteen. Huonetilan yläosissa on yleensä ylipaine ja alaosissa alipaine rakennuksen vaipan yli mitattuna.

Ilman pyörteily ja virtaus

Rakenteelliset seikat ja huonetilan muoto ja korkeus vaikuttavat tiloissa ilman virtaukseen ja pyörteilyyn. Ilman liikkuminen ja ilmavirran pyörteily tiloissa vaikuttavat siihen, miten koiran on mahdollista havaita hajun tulokohta. Ilmanvaihdon päätelaitteiden ominaisuudet kuten heittokuvio, päätelaitteiden sijoittelu ja ilmanvaihtotapa vaikuttavat siihen, miten ilma liikkuu huonetilassa. Tarvittaessa ilman liikettä tilassa voidaan tutkia savun avulla. Erityisesti korkeissa ja laajoissa tiloissa ilman pyörteily voi olla voimakasta. Pyörteinen ilmavirta voi sekoittaa tilassa olevat ja tilaan tulevat hajut ja laimentaa hajuja niin, että koira ei löydä hajun alkuperää. Tuotantohalleissa ja voimakkaasti ilmastoiduissa tiloissa voi olla koiran työskentelyn tarkkuudelle parempi, että ilmanvaihto suljetaan etsinnän ajaksi.

 

Esimerkkirakennus tuulen, paine-eron, ilmanvaihdon ja rakenteellisten seikkojen vaikutuksista koiran havaintoihin. Yläpohjasta on valunut vettä seinärakenteen sisällä alapohjan eristeisiin asti ja aiheuttanut mikrobivauriota. Koira havaitsee mikrobikasvustoon viittaavan hajun (tähti) tiiviiden materiaalien liitoskohdissa kahdella reunalla, joista on ilmareitti sisätilaan. Koira ilmaisee ne kohdat, josta haju tulee sille voimakkaimmin. Esimerkkirakennuksessa on ryömintätilainen alapohjarakenne. Sama haju kulkeutuu alapohjan alueella myös toiselle seinustalle havaittavaksi koiralle, vaikka vauriota ei juuri tässä kohdassa ole. Yläpohjan vaurio jää löytymättä, sillä huonetilassa on normaalitilassa ylemmissä osissa ylipaine. Ylipaine estää osaltaan hajujen ja ilmavirtojen pääsyä sisäilmaan, jolloin koiralle ei tule hajua vauriosta. Yläpohjan suunnasta tuleva tuuli tai ilmavirta, tai hetkellinen muutos rakennuksen painesuhteissa voi aiheuttaa hajua yläpohjan suunnasta sisätiloihin. Nuolilla on kuvattu paineen aiheuttamaa ilmavirran suuntaa ja suuruutta. Tuuli muuttaa hieman rakenteille aiheutuvaa painejakaumaa.

 

Paine-ero

Paine-ero rakenteen yli on yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikuttaa koiran havaintojen määrään rakennuksessa. Paine-eron vaikutuksesta rakennuksesta on joko alipaine tai ylipaine, yleensä paineolosuhteet vaihtelevat sääolosuhteiden, tilojen käytön, ilmanvaihtolaitteiston toimintaperiaatteen ja ilmanvaihdon automaation asetusten mukaan.

Tarvittavia jatkotutkimuksia ilmareittien selvittämiseen

Homekoiran ilmaisujen kohdissa on selvitettävä mahdolliset ilmareitit ja vuotokohdat rakenteissa ulkoilmasta, muista kerroksista tai viereisistä tiloista. Ilmavuotoja voidaan selvittää merkkisavun avulla, merkkiainekokein tai talvikaudella lämpökameran avulla. Ilmanvaihdon toiminta, tulo- ja poistoilmanvaihtojen reitit ja ilmanvaihdon tehon asetusarvo on selvitettävä. Rakennuksen ali- tai ylipaineisuus on selvitettävä mittaamalla rakennuksessa paine-eroa vaipan yli. Paine-eroa on hyvä tarkastella suurissa rakennuksissa eri puolilta rakennusta ja eri kerroksista. Paine-eroa on hyvä selvittää myös kuilurakenteiden, porraskäytävän, alapohjan putkikanaalin tai muiden vastaavien erillisten rakenneosien ja sisätilan välillä. Hetkellisillä mittauksilla saadaan näkymään vain sen hetken tilanne, eniten tietoa rakennuksen olosuhteista saadaan pidempiaikaisilla seurantamittauksilla. Seurantamittauksissa saadaan näkymään ilmanvaihtolaitteiston ajallinen toiminta sekä käyttäjistä johtuvat vaihtelut ilmanpaineeseen.

Home- ja kosteusvaurioiden tutkimiseen ja korjaussuunnitteluun on koulutettu rakennusterveysasiantuntijoita, joita suositellaan jatkotutkimusten tekemiseen.

Lähde: Leena Stenlund Opinnäytetyö 2017, Rakennusterveysasiantuntija RTA, HY+ (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Turun ammattikorkeakoulu)

« Palaa takaisin