Kesä on hyvä aika tarkastaa koti

 

_____________________________

Uinuva tai kuivunut mikrobikasvusto voi lähteä voimakkaaseen kasvuun muutamassa päivässä, kun kasvusto saa riittävästi kosteutta.

_____________________________

Homekoiratarkastus voidaan tehdä sekä kesällä että talvella, kaikkina vuodenaikoina. Koiran havainnot voivat kuitenkin vaihdella vuodenajan mukaan, riippuen ympäristön olosuhteista, ilmanvaihdon toiminnasta, tuulen voimakkuudesta ja kasvuston kasvuolosuhteista. Myös rakenteiden tiiveys ja ilmavirtojen kulku rakenteiden läpi vaikuttavat koiran havainnointiin.

Mikrobikasvuston ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti kasvustosta tulee aineenvaihduntatuotteita ympäristöön. Mikrobikasvuston kasvukausi, kasvuston saama kosteus, ympäristön ilmankosteus ja lämpötila, sekä lajien runsaus voivat muuttaa kasvuston tuottamien aineenvaihduntatuotteiden koostumusta tai niiden määrää. Mitä enemmän kasvustosta tulee hajua ympäristöön, sitä paremmat mahdollisuudet koiralla on havaita homevaurio.

Ilmanvaihdon toiminta ja ulkoilman lämpötila vaikuttavat koiran havainnointiin. Kesällä ulkoilman lämpötila on suunnilleen sama kuin lämpötila sisätilassa, jolloin lämpötilaeroihin perustuvaa ilman liikettä on vähemmän. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilman vaihtuvuus on yleensä vähäisempää kesällä kuin talvella, jolloin myös ilmavirta voi olla pienempi rakenteiden läpi. Koira voi saada hajua paremmin rakenteiden sisällä olevista vaurioista talvikaudella, jolloin vuotoilmaa tulee enemmän rakenteiden raoista, halkeamista ja liitosten epätiiveyskohdista.

Toisaalta kesällä ulkoilman suhteellinen kosteus on suuri, jolloin kylmän kellarin pintoihin, tai muihin ympäristöään kylmempiin rakenneosiin voi kondensoitua kosteutta. Tällöin kasvusto voi saada kasvua varten tarvitsemaansa kosteutta. Myös kesäaikana käytettävä jäähdytys voi aiheuttaa sen, että sisäilman lämpötila on pienempi kuin lämpötila ulkona. Tällöin rakenteisiin voi muodostua olosuhteet, joissa on mahdollista kondensoitua kosteutta rakenteiden sisälle, esimerkiksi höyrynsulkumuovin pintaan. Usean viikon ajan rakenteisiin kondensoituva kosteus voi aiheuttaa sopivat olosuhteet mikrobikasvuston kasvulle.

Mikrobikasvusto voi muodostua rakenteen sisälle tai sen pinnalle muutamissa viikoissa, jos olosuhteet ovat kasvulle otolliset. Käytännössä kosteus on määrittävä tekijä kasvuston muodostumiselle. Itiöitä on lähes kaikkialla ja kasvuston on mahdollista kasvaa lähes kaikissa materiaaleissa. Uinuva tai kuivunut mikrobikasvusto voi lähteä voimakkaaseen kasvuun muutamassa päivässä, kun kasvusto saa riittävästi kosteutta. Jos rakenteiden materiaalit ovat hengittäviä, eli hygroskooppisia, materiaali voi ottaa vastaan kosteutta, eikä ajoittainen ylimääräinen kosteus ole välttämättä ongelma. Kosteusrasituksessa on kuitenkin aina riski rakenteiden vaurioitumiselle.

_____________________________

Hygroskooppinen materiaali voi sitoa itseensä kosteutta ilmasta. Huoneilman kuivuessa materiaali voi luovuttaa kosteutta takaisin ilmaan. Näin hygroskooppinen materiaali tasaa huoneilman kosteusvaihteluita. Hygroskooppisia materiaaleja ovat useat luonnonmateriaalit, kuten puupohjaiset materiaalit (hirsi, sahanpuru, puukuitulevy), pellava ja savi.

_____________________________

Mikrobikasvuston aineenvaihduntatuotteiden tuotanto ja leviäminen voivat muuttua nopeastikin olosuhteiden muuttuessa. Jossain tilanteessa joku tietty vuodenaika tai sääolosuhde voi tuoda paremmin esiin homevaurion hajut asunnossa tai kiinteistössä, mutta otolliset olosuhteet voivat olla erilaiset, riippuen rakenteesta ja kasvuston kasvupaikasta. Toisessa kohteessa sateinen syksy tuo kosteusrasitusta ulkoseinille, toisessa kohteessa lumien sulamisvesistä aiheutuu kosteuslisää maanvastaisille seinärakenteille, kun taas jossain kohteessa talvikauden voimakas lämpötilaeroista johtuva ilmavirta edesauttaa vaurioiden havaitsemista. Homekoiratarkastukselle ei ole yhtä parasta vuodenaikaa tai parhaita olosuhteita tarkastuksen suorittamiseksi, tarkastus voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina.