Lisätutkimuksilla tietoa rakenteista, ilmanvaihdosta ja olosuhteista

Homekoirakäynnin yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä lämpökamerakuvausta koiran ilmaisemiin kohtiin ja muihin epäilykohtiin. Myös paine-eroa ja sisäilman olosuhteita mitataan käynnillä.

Seinärakenteessa näkyy kylminä kohtina ulkoseinän eristepuutoksia ja ilmavuotoreittejä.

Sisäilman olosuhteita voidaan kartoittaa sisälämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta ja ilman hiilidioksidipitoisuutta mittaamalla. Ilman lämpötila ja kosteus vaikuttavat asukkaiden viihtyvyyteen, sekä myös siihen kuinka kosteus voi tiivistyä pinnoilla ja rakenteissa. Ilman hiilidioksidipitoisuudesta voidaan saada viitteitä riittämättömästä ilmanvaihdosta.

Lämpökameran avulla voidaan saada lisätietoa rakenteiden ja pintamateriaalien lämpötiloista ja lämpötilaeroista. Rakenteissa voi olla paikallisia kylmäsiltoja, ilmavuotoja, puutteita eristeissä tai muissa materiaaleissa, joita voidaan havainnoida lämpökameran avulla. Kylmäsilta on rakenteellinen kohta, esimerkiksi betonipilari tai metallinen kiinnitysvarsi, jonka kautta ulkoilman kylmyys voi johtua rakenteen läpi. Kylmäsilta voi aiheuttaa kosteuden kondensoitumista materiaalien sisällä tai pintamateriaaleihin kylmään kohtaan.

Rakenteessa voi olla ilmavuotokohta liitoskohdissa, halkeamissa tai läpivientikohdissa, joista on ilmareitti sisätilaan. Ilmaa voi tällöin päästä sisätilaan ulkoilmasta rakenteiden läpi, jolloin mahdollisesti vaurioituneesta rakenteesta voi päästä sisäilmaan eristekuituja, mikrobikasvuston osia, toksiineita tai muita rakenteissa olevia epäpuhtauksia ja hajuja. Ilmareitti voi olla myös alapohjan alueelta sisätilaan päin, mutta alapohjan usein hieman lämpimämpien olosuhteiden vuoksi alapohjan ilmavuodot näkyvät usein alimitoitettuna lämpökamerakuvassa. Alapohjan alueelta voi päästä maaperästä johtuvaa mikrobikasvuston hajua sisätilaan, sillä maaperässä on aina mikrobikasvustoa. Ilmavuoto alapohjasta voi muodostua ongelmaksi, jos asuintilaan pääsee hajuja tai oireilua aiheuttavia hiukkasia tai kaasuja. Alapohjan rakenteissa voi olla myös mikrobivauriota, joista haju pääsee sisätilaan ilmavuotojen kautta.

Materiaalien kastuminen rakenteiden sisällä voi näkyä lämpökamerakuvassa, samoin eristemateriaalien puuttuminen. Lämpökameraa voidaan hyödyntää parhaiten talvikaudella, jolloin lämpötilaerot sisä- ja ulkoilmassa ovat suurimmillaan. Lämpökamerakuvantaminen homekoiratarkastuksen yhteydessä ei ole virallinen kattava lämpökamerakuvaus, vaan lämpökameraa käytetään saamaan lisätietoa asunnon rakenteista ja suuntaa-antavaa tietoa rakenteiden lämpötilaeroista ja ilmavuotokohdista. Lämpötilaeroja havainnoimalla voidaan saada tietoa tarvittavista jatkotoimenpiteistä tai syistä homekoiran havaitsemille mikrobikasvuston hajun kohdille.

 

Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero vaikuttaa siihen, miten paljon rakenteiden läpi on ilmavuotoa. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa paine-ero on usein lähellä nollaa, eli paine-eroa ei juuri ole. Koneellisessa ilmanvaihtotavassa epätasapaino tulo- ja poistoilmanvaihdon suuruudessa aiheuttavat joko ali- tai ylipainetta asuntoon. Asunnon tulisi olla hieman alipaineinen, jotta sisäilman kosteus ei pääse rakenteisiin aiheuttamaan kosteusvaurioita. Alipainetta ei saisi olla liikaa, sopiva alipaineisuus on noin 0-10 Pa asuinrakennuksissa, riippuen ilmanvaihtotavasta ja rakenteiden tiiveydestä. Todellisuudessa painesuhteet vaihtelevat ilmanvaihdon toiminnasta, rakenteiden tiiveydestä, ympäristön olosuhteista ja tilankäyttäjien toimista johtuen. Tuuli aiheuttaa lisäksi oman paine-eron rakennukseen.

Liiallinen alipaine rakennuksessa voi aiheuttaa sen, että korvausilmaa tulee rakenteiden läpi. Jos ulkoseinissä, alapohjassa tai yläpohjassa on mikrobivaurioita, hajut tulevat helposti sisätilaan paine-erosta johtuen. Alipaine imee rakenteiden epäpuhtaudet sisätilaan, jolloin tilankäyttäjät ja asukkaat saattavat kärsiä oireilusta. Paine-eroa mittaamalla voidaan saada käsitys rakennuksen ilmanvaihdon toiminnasta ja alipaineen suuruudesta. Homekoiratarkastuksen yhteydessä mitattu paine-ero on hetkellinen mittaustulos. Tarkempaa tietoa ilmanvaihtolaitteiston ja ilmanvaihdon automaation toiminnasta haluttaessa, täytyy tehdä pidempiaikaisia paine-eromittauksia.

Homekoiran on helpompi havaita runsaasti alipaineisessa rakennuksessa ilmavuotojen kohdalta hajuja mahdollisista vaurioista.  Ylipaineisessa kohdassa koiran havainnointi on vaikeampaa, sillä ilmavirta on pois päin sisätilasta. Normaalisti huonetilassa lattiantasossa on alipainetta ja katon luona ylipainetta. Tämä johtuu ilman lämpötilasta johtuvasta huonetilan sisäisestä painejakaumasta.

Lisämittauksilla voidaan saada homekoirakäynnin yhteydessä enemmän tietoa rakennuksen ominaisuuksista ja ilmanvaihdon toiminnasta, sekä enemmän tietoa mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Homekoiran ilmaisukohdat vaativat kuitenkin aina jatkotarkastuksia.