Mikrobinäytteenotto vauriokohdasta

 

Mikrobinäytteenotolla voidaan varmistua mikrobikasvuston olemassaolosta, kun tarkastetaan rakenneavauksen rakenteiden ja materiaalien kuntoa homekoiratarkastuksen jälkeen. Materiaalista voidaan ottaa näytepala, joka toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi. Analysointia voidaan tehdä viljelymenetelmällä tai geeniteknologiaan perustuvalla qPCR-menetelmällä. Viljelyllä voidaan saada kasvamaan elatusalustalla eläviä kasvustoja, qPCR-menetelmällä voidaan havaita myös kuolleita kasvustoja vauriokohdassa.

Eläviä kasvustoja voidaan tutkia suoraviljelymenetelmällä tai laimennossarjamenetelmällä. Suoraviljelymenetelmässä saada hieman karkeampi tulos mikrobikasvuston määrästä, laimennossarjamenetelmän avulla voidaan saada tietoa tarkemmasta kasvuston määrästä. Mikroskopoimalla voidaan saada lisäksi tietoa näytteessä kasvavista lajeista.

Näkyvästä mikrobikasvustosta ei ole tarpeellista ottaa näytettä, jos näytteenotolla ei saada mitään oleellista lisätietoa.

Rakenneavauksen tekijällä on hyvä olla riittävästi tietoa kosteusvaurion syntymekanismeista, mikrobikasvuston ominaisuuksista ja rakennusmateriaalien vaurioitumisesta. Jos rakenneavauksessa havaitaan materiaaleissa tummentumaa, laikkua, hajua, valumajälkeä tai merkkejä kastumisesta, ei mikrobinäytteenotto ole välttämätöntä. Näkyvästä mikrobikasvustosta ei ole tarpeellista ottaa näytettä, jos näytteenotolla ei saada mitään oleellista lisätietoa. Vaurioituneet materiaalit on joka tapauksessa uusittava, myös kuivuneet vauriot on korjattava. Mikrobikasvuston lajistolla ei selvässä vauriokohdassa ole juuri merkitystä. Jos rakenteessa on homevaurio, on rakenteet korjattava lajistosta, rakenteiden kuivuudesta tai kasvuston elinkyvystä riippumatta.

Tärkeintä rakenneavauksista on selvittää vaurion syntymekanismi ja vaurion laajuus, jotta vaurion synty voidaan korjaustoimenpitein estää jatkossa. Pelkästään omaan käyttöön mikrobinäytteenotto ei ole yleensä tarpeellista. Riitatilanteissa ja asuntokaupan reklamaatiotilanteissa mikrobinäytteenotto on hyvä keino varmentaa kasvusto, lajit ja vaurioituneet materiaalit.

Pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntija (RTA) osaa auttaa rakenneavauksissa ja näytteenotossa, sekä laboratoriotulosten tulkinnassa.

Betoniyläpohjasta on tullut kosteus pihakannen läpi, betonipinnassa on näkyvää mikrobikasvustoa ja vuotojälkeä. Vauriokohdasta ei ole tarpeen ottaa näytettä, vaurio on korjattava ja kosteuden pääsy estettävä rakenteisiin.

Rakenneavauksen kohdalla on betoniseinän sisäpuolinen eristekerros, villa näyttää puhtaalta. Näytteenoton avulla havaittiin mikrobivaurio eristemateriaalissa.

Rakenneavauksen tekijän ammattitaito korostuu, kun epäilykohdassa ei näy mitään erityistä vauriota. Tällöin on selvitettävä läheiset riskirakenteet ja muut mahdolliset vauriomekanismit, jotta voidaan kohdistaa näytteenottoa oikein. Myös puhtaan ja täysin vauriottoman näköisissä materiaaleissa voi olla laaja mikrobikasvusto. Nimensä mukaisesti mikrobikasvustoa voidaan tutkia mikroskoopin avulla, jos mikrobikasvusto on näkyvä, kasvustoa on jo erittäin runsaasti. Puumateriaalissa mikrobikasvusto ja kastuminen näkyvät helpommin, mutta mm. eristevillassa tai betonin pinnalla kasvusto ei yleensä ole silminnähtävää. Täysin uuden ja ”pakasta vedetyn” näköisessä, kauniin keltaisessa eristemateriaalissa voi olla runsas kasvusto. Tällöin näytteenotto on usein erittäin hyödyllistä, jotta vaurioituneet materiaalit löydetään. Vaurion laajuutta selvittämällä voidaan saada lisätietoa korjaussuunnittelua varten.

Mikrobinäytteenotossa näytteenottajan pätevyys ja kokemus ovat tärkeä tekijä tulosten luotettavuutta arvioidessa. Mikrobinäytteenotossa tulosten luotettavuuteen vaikuttavat mm. näytteenoton onnistuminen, näytteen mahdollinen kontaminaatio, viljelyaika ja laboratorion ammattimainen työskentely. Analyysimenetelmillä ei saada kiinni kaikkia mikrobilajeja, myöskin rakenneavausten valitut kohdat vaikuttavat erittäin paljon näytteenoton tuloksiin.  Jos rakenneavaus tai näytteenotto ei osu juuri vaurioituneeseen kohtaan, voidaan tehdä vääriä johtopäätöksiä rakenteiden ja materiaalien kunnosta. Onnistuneessa näytteenotossa ja tulosten tulkinnassa korostuu tekijöiden ammattitaito.

Mikrobinäytteenotto ei ole aina tarpeellista, näytteenoton hyödyt ja sopiva menetelmä on suunniteltava tarpeen mukaan. Pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntija (RTA) osaa auttaa rakenneavauksissa ja näytteenotossa, sekä laboratoriotulosten tulkinnassa. Tärkeintä vauriokohdassa on selvittää miksi vaurio on tapahtunut ja estää rakenteiden vaurioituminen jatkossa.

Suositeltavaa on käyttää vain akkreditoituja laboratorioita mikrobianalyyseissä. Laboratorion akkreditointi osoittaa laboratorion tuottavan luotettavia tuloksia testausmenetelmillä, jotka kuuluvat sen akkreditoituun pätevyysalueeseen.