Mikrobit: näytteenotto

08/2020

Onko näytteitä pakko ottaa?

-On, jos halutaan tietää mitä rakenteissa kasvaa, varmentaa mikrobikasvusto puhtaan näköisistä rakenteista tai selvittää vauriolaajuutta.

Kun homekoira on ilmaissut rakenteita, jatkotoimenpiteeksi ei välttämättä riitä kosteusmittaus tai rakenneavaus.  Rakenne voi olla täysin kuiva mittauksessa, eikä avauskohdassa näy jälkeäkään vauriosta. Silti materiaalit voivat olla täysin homeessa. Miten on mahdollista, että puhtaalta näyttävä voikin olla vaurioitunut? Miten aivan täysin hyväkuntoisen näköiset seinän mineraalivillat tai alapohjan purutäyte voi olla homeessa? Mikrobivaurioon kuuluu kosteus, mutta aina kosteus ei näy valumina tai tulvivana ongelmana. Rakenteen sisälle voi alkaa kondensoitua kosteutta vaikkapa kylmiin nurkkiin, rakenteen sisälle tai pinnalle. Mikrobikasvusto ei useinkaan näy, tällöin on otettava materiaalinäytteitä vaurion todentamiseksi.

Pienikokoinen rakenneavaus tai kosteusmittaus voi toki riittääkin. Jos rakenteessa mitataan kohonneita kosteuslukemia tai pienessäkin rakenneavauksessa näkyy selviä jälkiä vaurioista, tiedetään jo että vaurioita löytyy. Tällöin ei välttämättä tarvitse enää tehdä materiaalinäytteenottoa. Vain, jos tulevaa reklamaatiota tai korvausvaadetta varten halutaan välttämättä todentaa vauriot vielä laboratoriomäärityksen avulla, on hyvä ottaa materiaalinäytteet laboratorion analyysiä varten. Jos materiaaleissa on jälkiä kastumisesta tai jo selkeää kasvustoa, voidaan lähteä miettimään rakenteen korjausvaihtoehtoja.

Vauriolaajuuden selvitys

Vaikka kosteusvaurion kohdalla korjaukset olisivat päivänselviä, voidaan näytteenoton avulla selvittää vauriolaajuutta. Putkivuototilanteissa tyypillisesti on hyvä tehdä näytteenottoa sieltä, minkä olettaa olevan tervettä ja puhdasta, siitä materiaalista mitä ei aiota poistaa purkutöiden yhteydessä. Jos mikrobivauriota havaitaan, on uusittava materiaaleja aiottua laajemmin. Jo kuivuneista tai vanhoista vaurioista ei aina pysty silmin näkemään kastumisjälkien perusteella vauriolaajuutta, purkutöiden sunnittelussa on oltava tarkkana, jotta kaikki vaurioitunut materiaali saadaan poistettua.

Jos vain vähän kastuu?

Kertaluonteinen kastuminen ja nopea kuivuminen voi olla pelastanut rakenteen pahemmilta mikrobivaurioilta, tällöin on hyvä ottaa materiaalinäyte, jos halutaan selvittää onko kyseessä vain kertaluontoinen kastuminen ja kuivuminen, vai onko kosteus aiheuttanut mikrobikasvustoa materiaaleihin. Kastuminen ei ihan aina aiheuta vaurioita, on mahdollista että materiaalit ovat ehtineet kuivua nopeasti. Jos näin on käynyt, on silti syytä selvittää miksi rakenteeseen on päässyt kosteutta. Ja erityisesti, miten estetään että rakenne ei enää pääse kastumaan.

Lisää tietoa mikrobeista seuraavassa mikrobijuttusarjan osiossa.

« Palaa takaisin