Penicillium ja Fusarium asunnoissa

Penicillium=pensselihome

Kaikki ovat nähneet Penicilliumia, se ilmestyy ensimmäisenä ruokiin. Homeinen Penicilliumia kasvava leipä näyttää ja haisee homeiselta. Penicillium on ensimmäisen vaiheen mikrobi, eli se kasvaa ensimmäisten joukossa kastuneisiin rakennusmateriaaleihin.

Itiöt ovat pienikokoisia ja ne leijailevat ilmassa helposti ja pitkään. Tästä syystä niitä löytyy pintapölystä ja pintanäytteistä helposti rakennuksissa. Laji on erittäin nopeakasvuinen, se voi peittää alleen muita lajeja. Suotuisissa oloissa kasvuston kasvun voi melkein silmin nähdä.

 

Leivän pinnassa on komeat kasvustot.

 

Parissa päivässä pöydälle unohtuneen puuron päälle kasvaa karvapeite. Kasvusto saattaa olla Penicilliumia.

Suurina määrinä terveyshaittaa

Penicillium-homeella on haitallisia terveysvaikutuksia. Se on allergisoiva ja se voi alkaa kasvaa ihmisen elimistössä, kuten ihossa ja muissa kudoksissa. Jotkut Penicillium-lajit voivat tuottaa myös toksiineja (esimerkiksi okratoksiini). Penicilliumin tuottamat toksiinit voivat aiheuttaa hermosto-oireita, kuten vapinaa, lihasnykinöitä, pahoinvointia ja oksentelua.

Kasvualusta

Penicillium kasvaa mielellään puumateriaalissa, paperi- ja kartonkituotteissa, kipsilevyssä, keraamisissa materiaaleissa (betoni, tasoitteet), mineraalivillassa, liimoissa ja maaleissa sekä muovituotteissa.

Tavallinen löydös asunnoissa

Penicillium on tavallinen rakennuksista löytyvä home. Jos sitä löytyy suurina määrinä, löydös voi viitata kosteusvaurioon. Jos sisäilmalle asetettu raja-arvo ylittyy, on selvitettävä vaurion kohta ja poistettava vaurioituneet materiaalit. Purkutöissä on muistettava hyvä hengityssuojaus, sillä pienikokoisia itiöitä voi leijailla runsaasti ilmassa.

hengitettynä mykotoksiinit vaikuttavat satakertaisesti pienempinä pitoisuuksina, sillä keuhkojen kautta mykotoksiinit pääsevät suoraan verenkiertoon ja ne ohittavat maksan puhdistuksen (detoksifikaation). Toksiinien hengittäminen on verrattavissa suonen sisäiseen injektioon.

 

Fusarium=punahome

Fusariumia ei yleensä löydy asunnoista, se on ennemminkin maatalousympäristöön yleisesti liittyvä mikrobi. Fusarium voi pilata viljasatoja ja aiheuttaa viljojen käsittelyssä työskenteleville oireilua. Fusarium on tertiäärivaiheen mikrobi, eli se alkaa kasvaa vauriokohdassa vasta pitkällisen kosteusvaurion jälkeen.

Fusarium voi pilata viljatuotteita.

Ekorakentamisessa on huomioitava

Tietyntyyppisessä ekorakentamisessa voidaan käyttää eristemateriaalina olkea, turvetta tai muita kierrätysmateriaaleja, joissa Fusariumin itiöitä voi olla jo valmiiksi. Tällöin Fusarium-kasvustoa voidaan löytää rakenteista vähäisemmänkin kosteusvaurion jälkeen. Jos rakentamisessa halutaan käyttää materiaaleja, joissa on jo lähtökohtaisesti kuivunutta vanhaa mikrobikasvustoa, rakenteet on suunniteltava niin, että rakenteet eivät pääse kastumaan, eikä pölyävistä mikrobeja sisältävien materiaaleista ole suoraa ilmayhteyttä sisäilmaan.

Fusarium voi tuottaa toksiineja, joista osa on erityisen haitallisia terveydelle.

Jos Fusariumia löytyy kaupunkiympäristössä rakennuksen näytteistä, on vähäinenkin määrä otettava vakavasti ja selvitettävä vaurion kohta.

Olki, savi ja muut luonnonmukaiset materiaalit ovat peristeisesti olleet asumusten rakennusmateriaaleina. Nykyrakentamisessa on huomioitava materiaalien erilaiset haasteet. Kuvassa olkitiiliä.

Lähteet:

Pang et al (1987-88)

Home ja terveys (T. Putus)