Rakennusterveysasiantuntija ratkaisee sisäilmaongelmia

Rakennusterveysasiantuntijan palveluita nyt Espoon Homekoirilta

Rakennusterveysasiantuntijan tekemä homekoiratarkastusraportti ottaa kantaa havaittuihin ja todennettuihin vaurioihin, mittaustuloksiin, korjauksiin sekä tilan olosuhteisiin ja hajuihin. Lausuntoa voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tapauksissa:

 • kiinteistön tai asunnon vaurioiden merkitys sisäilman laadulle, ns. riskiarvio
 • asuntokaupan riitatilanteissa
 • puolueeton asiantuntija-arvio tilan vaurioista
  • vuokranantajalle
  • työnantajalle
  • vakuutusyhtiötä varten
  • lääkäriä varten

Homekoiratyössä on tärkeää, että koiran ohjaajalla on lainmukaiset pätevyydet ja osaaminen tehdä sisäilmaan liittyviä tarkastuksia. Ilman pätevää ohjaajaa homekoiran havaintojen merkitys sisäilman laadulle sekä rakenteiden korjaustarve voivat jäädä selvittämättä. Espoon Homekoirien toiminta perustuu sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan osaamiselle.

Rakennusterveysasiantuntija on kuntotutkijaa monipuolisempi osaaja

Asumisterveysasetus (545/2015) määrittelee home- ja kosteusvauriossa käytettävien asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Rakennusterveysasiantuntija on pätevä tekemään tutkimuksia ja selvityksiä kosteusvauriokohteessa.

Rakennetekninen osaaminen ja sisäilma-asioiden laajempi hallinta antavat näkemystä homevaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on sisäilma-alan osaaja, jolla on ammatillisen osaamisen lisäksi alan lisäpätevyys. Rakennusterveysasiantuntijakoulutus on 1,5 vuotta kestävä sisäilma-alan asiantuntijoiden lisäkoulutus, koulutukseen hyväksytään vain riittävän peruskoulutuksen käyneitä. Koulutuksessa käydään läpi mm. sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, rakennusfysiikkaa, kuntotutkimusmenetelmät, juridiikkaa, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa.

Koulutuksen lisäksi rakennusterveysasiantuntijan on mahdollista hakea VTT:n henkilösertifiointia. Sertifikaatti takaa, että asiantuntijalla on tarvittava pohjakoulutus. Hän on saanut monipuolisen jatkokoulutuksen ja hänellä on alalta työkokemusta. Sertifikaatti kertoo myös, että ammattilainen ylläpitää ammattitaitoaan toimimalla alalla ja raportoimalla tehdyistä töistä sekä käymällä täydennyskoulutuksessa.

 

Linkistä lisää tietoa rakennusterveysasiantuntijoista VTT:n sivuilta.

Linkistä listattuna sertifioidut rakennusterveysasiantuntijat.