Tiivistyskorjausten laadunvarmistus

Sisäilmastoseminaarissa myös homekoirat

Vuoden 2019 Sisäilmastoseminaarissa esiteltiin taas homekoiratyötä, tällä kertaa liittyen tiivistyskorjauksiin ja niiden laadunvarmistukseen. Seminaarissa kokoontui 1400 sisäilma-alan ammattilaista kuuntelemaan hienoja esityksiä, tutustumaan postereihin, tapaamaan kollegoita ja verkostoitumaan.

kuva: R. Gärding

Homekoira aistii ilmavuotokohdat

Homekoiran avulla voidaan selvittää tiivistyskorjausten onnistumista ja tiivistysmateriaalien ikääntymisen vaikutuksia tiiveyteen. Koiran avulla voidaan havaita ne kohdat, joista tulee mikrobiperäistä hajua sisätilaan hallitsemattomien ilmavuotojen kautta. Oikeiden tiivistysmateriaalien valinta, sekä tiivistystyön onnistuminen ovat avaintekijöitä siihen, että tiivistyksestä on hyötyä tilankäyttäjille. Tiivistystyön onnistumista on hyvä selvittää heti työn valmistuttua, sekä tarpeen mukaan 1-2 vuoden välein ennakoivan tarkastusmallin mukaan. Muihin menetelmiin verrattuna koira on nopea ja kustannustehokas menetelmä, jonka avulla saadaan hyvä kuva rakennuksen kokonaistilasta ja tiivistystyön onnistumisesta.

Tiivistykset ovat osa korjausrakentamista

Tiivistyksiä ja kapselointeja tehdään rakenteissa estämään hallitsemattomat ilmavuodot rakenteen läpi, ja mikrobiperäisten hajujen pääsy sisätilaan mikrobivaurioituneista materiaaleista. Tiivistyksiä voidaan tehdä rakenteiden alkuperäisten tiivistysten ikääntymisestä johtuvien ilmavuotojen vuoksi, tai estämään korjaamattomista mikrobivauriosta tulevien hajujen ja epäpuhtauksien pääsyä sisätilaan. Ensiaputoimenpiteinä tehtävillä tiivistyksillä voidaan parantaa sisäilman laatua, perusteellisempia korjauksia tai väistötiloja odotellessa. Tiivistystyön onnistumisessa urakoitsijan osaaminen ja tarkkuus korostuvat. Kaikkia vaurioita ei voida korjata rakenteiden haastavuuden, korjausten kustannusten tai esimerkiksi suojelupäätöksen vuoksi.

Eri menetelmiä selvittää ilmavuotokohtia

Tiivistyksen onnistumista voidaan selvittää mm. merkkiainekokeen, lämpökamerakuvauksen, erilaisten savumenetelmien ja myös homekoiran avulla. Kaikilla eri menetelmillä on erilaisia ominaisuuksia, liittyen menetelmän nopeuteen ja tarkkuuteen. Koiran ei ole mahdollista näyttää tarkasti ja täsmällisesti kaikkia ilmavuotokohtia, mutta vastaavasti merkkiainekoe on aikaavievä ja näin kustannuksiltaan huomattavasti suurempi.

Homekoiran etuna ilmavuotoreittien paikantamiseen on menetelmän nopeus ja kustannustehokkuus. Koiran avulla voidaan havaita ne kohdat tilassa, joista on ilmavuotoa sisätilaan ja joista tulee mikrobiperäistä hajua sisälle. Koiran avulla voidaan tarkastaa päivässä jopa tuhansia neliöitä lämmintä rakennustilaa.

Jos epäillään tiivistysten toimimattomuutta, homekoiran avulla voidaan selvittää laajalta alueelta, tuleeko sisätilaan mikrobiperäisiä hajuja. Koiran havaintojen perusteella voidaan tehdä merkkiainekokeita tarkempien vuotokohtien ja tiivistystarpeiden selvittämiseksi.

Jos haluat tutustua tarkemmin tiivistyskorjausten laadunvarmistuksesta ja homekoiratyöstä, pääset lukemaan seminaarijulkaisun artikkelin ja posterin alla olevista linkeistä.

 Klikkaa tästä posteri auki!

 Lue tästä koko artikkeli!