Sisäilmaongelma työpaikalla

02/2016

Työpaikalla hometta

Työnantaja on vastuussa järjestää asianmukaiset ja terveelliset työolot työntekijöille. Myös kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistönsä terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työsuojelulaki sekä terveydensuojelulaki antavat ohjeita sisäilmaongelmakohteisiin. Tarvittaessa työsuojelu tai terveydensuojeluviranomainen valvovat lakien noudattamista.

Sisäilmaongelma alkaa usein vähitellen. Herkimmät työntekijät alkavat oireilla ensin: ihottumaa, silmäoireita, yskää tai muita yleisoireita. Ehkä koko työpaikalla vain muutama oireilee, jollain saattaa olla jatkuvia poskintelontulehduksia tai neurologisia oireita. Suositeltavaa on, että työnjohdolle tai kiinteistön omistajalle informoidaan heti sisäilmaepäilyistä tai ongelmista kiinteistön huollossa tai toiminnassa. Joku pienikin ongelma saattaa ajan kuluessa muodostua laajaksi ja kalliisti hoidettavaksi rakenteelliseksi ongelmaksi, joka muhiessaan voi aiheuttaa valtavat taloudelliset ja terveydelliset seuraamukset.


Ota oireet todesta.


Kun työpaikalla tai koulussa kohdataan sisäilmaongelman ensioireet, on tärkeää ottaa työntekijöiden huoli tosissaan. Herkimmät ihmiset kokevat oireet muita helpommin ja heidän kokemansa oireet ovat hyvin todellisia, vaikka suurin osa muista työntekijöistä ei mistään oireista kärsisikään. Kosteusvaurion pitkittyessä altistuneiden ja oireilevien lukumäärä saattaa kasvaa suureksikin. On myös kiinteistön omistajan sekä työnantajan etu selvittää ajoissa sisäilmaongelmat, sillä kiinteistön omistaja säilyttää kiinteistönsä arvon ja työnantaja pitää työyhteisön terveenä ja työkykyisenä. Halvemmaksi tulee selvittää asia ajoissa, sillä työpoissaolot tulevat pitkittyessään hyvin kalliiksi. On työnantajan etu kuunnella työntekijöiden havaintoja työpaikastaan.

Jos sisäilmaongelmaa ei ryhdytä selvittämään, tai sitä vähätellään, ongelma alkaa helposti paisua. Kun työntekijät eivät koe että heitä kuunnellaan tai että koko sisäilmaongelman olemassa olo kielletään, syntyy epäluottamusta ja ristiriitoja työntekijöiden ja työnjohdon välillä. Huhupuheet, väärä informaatio ja pahoinvointi työpaikalla lisääntyvät. Sisäilmaongelma voikin tulehduttaa työpaikan ilmapiirin pitkäksi aikaa.


Suunnittele. Ota vastuu. Tee loppuun asti.


Meillä jokaisella on oikeus puhtaaseen sisäilmaan. Kun työpaikan, koulun tai suuremman asuinkiinteistön sisäilmaongelmaa aletaan selvitellä, on tärkeää tehdä alusta asti kunnolla ja perusteellisesti. Sisäilmaongelma selätetään hyvällä suunnittelulla, sisäilmaongelman syyn selvittämisellä sekä vaurion korjaamisella riittävällä laajuudella, puolitiehen ei kannata asiaa jättää. Jokaisessa vaiheessa sisäilmaongelman selvittämisessa on erittäin tärkeää olla mahdollisimman avoin ja informoida työntekijöitä kaikista vaiheista. Avoimuus lisää luottamusta ja nopeuttaa ongelman selvittämistä. Yhdessä tekemällä ja olemalla samalla puolella asiassa, saadaan edistettyä kaikkien työoloja ja työssä jaksamista, vaikka oltaisiinkin keskellä sisäilmaongelmaa. Myös työyhteisön toipuminen vaurioiden korjausten jälkeen on nopeampaa, kun vallitsee molemminpuolinen luottamus.

Kun työpaikan tai kiinteistön vaurioita korjataan laajemmalti ja sisäpintoja maalataan ja viimeistellään, on hyvä vaihtaa täysin sisäpuolen väritystä. Jos mahdollista, on hyvä vaihtaa huonekalut uusiin, muuttaa seinien värit ja materiaalit. Työpisteiden paikat on hyvä vaihtaa ainakin oireilevien osalta niin, että remontin jälkeen ei tarvitsisi työskennellä samassa työhuoneessa. Sisäilmaongelman oireet ovat myös paljon muutakin kuin vain fyysiset oireet, sillä ihmisen aivoissa saattaa tapahtua herkistyminen, vaikka rakennus olisi puhdistettu ja korjattu. Oireet eivät ole kuitenkaan keksittyjä tai olemattomia, sillä ihminen voi kokea ihan todellisia oireita kun aivot kokevat tulleensa takaisin saastuttavaan ympäristöön. Oireet ovat täysin todellisia, vaikka oireet laukaiseva mekanismi onkin erilainen kuin alussa. Jos sisäpuolista remonttia tehdään, ei kannata pitäytyä rakennuksen perinteisissä väreissä, vaan vaihtaa reippaasti uusiin, niin vähennetään oireilun jatkumista korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Hyvät loppusiivoukset ja henkilöstön tukeminen terveysasioissa auttavat saamaan terveellisen ja hyvän työilmapiirin. Aina sisäilmaongelmaa ei selvitetä loppuun asti ensimmäisellä korjauskerralla, niin on oltava herkkänä kuuntelemassa ja selvittämässä vastaantulevia ongelmia.

Ohjeet kiinteistön omistajille ja työnjohdolle:

  • Ota oireet todesta
  • Selvitä ja informoi avoimesti
  • Hyvä suunnittelu, riittävän laaja korjaus, ongelman syyn poistaminen
  • Sisäpuolen väriremontti, työpisteiden paikkojen vaihto
  • Hyvä loppusiivous ja jatkoseuranta

Työterveyslaitos: Tilaajan ohje sisäilmaongelmaan

Työsuojelu: Ohjeita työntekijälle ja työnantajalle

Hengitysliitto: Sisäilmaongelma työpaikalla, ohjeita

« Palaa takaisin