Taloyhtiöille ja kiinteistöille kustannustehokas tarkastus

 

Pätevä ja luotettava tekijä

Espoon Homekoirat on erikoistunut taloyhtiöiden, suurten kiinteistöjen ja kiinteistökompleksien homekoiratarkastuksiin. Homekoirien kanssa tiloja kiertää aina kuntotutkija, VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija. Rakennusterveysasiantuntija voi ottaa kantaa sisäilmasta johtuviin ongelmiin. Laaja kokemus eri tyyppisistä ja eri ikäisistä kiinteistöistä ja rakenteista auttaa selvittämään sisäilmaongelmia.

Kun homekoiratarkastuksen yhteydessä kuntotutkija tarkastaa tilat ja rakenteet piirustuksista ja paikan päällä, homekoiratarkastuksesta saadaan suurin hyöty.

Homevaurioiden syiden ymmärtäminen ja laaja rakenneosaaminen ovat edellytyksiä mikrobivaurioiden selvittämiseen. Aistinvaraisen selvityksen lisäksi kohteissa pyritään selvittämään suunnitelma-asiakirjoista rakenteet ja niiden riskitekijät. Näin voidaan selvittää tarvittavia tutkimusmenetelmiä ja ongelmien syitä. Homekoiratarkastuksen yhteydessä tehdään suositukset seuraaviin toimenpiteisiin, joiden avulla on helpompi lähteä tekemään jatkoselvityksiä.

Kiitosta kuntapuolen ja kiinteistömanagerien asiakkailta on tullut erinomaisesta ja nopeasta palvelusta, poikkeuksellisen asiantuntevasta osaamisesta ja ongelmien selvittämisestä. Myöskin työkoirat ovat kokeneita ja tarkkoja työssään.

 

Tarkastuksen laajuus

Taloyhtiöissä on hyvä tarkastaa kaikki asunnot, mutta on mahdollista tarkastaa vain osa asunnoista, jos halutaan päästä nopeaan ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen, tai jos kaikkia tiloja ei ole mahdollista tutkia. Erityisesti jos taloyhtiön rakennukset ovat rakenteiltaan samankaltaisia, voidaan koiran avulla tarkastaa vain osa tiloista. Tällöin valitaan tarkastukseen edustavat asunnot niin, että kaikki eri rakennetyypit tulevat tarkastetuiksi. Jos tarkastetaan vain osa asunnoista, tarkastuksen avulla voidaan saada hyvä kuva rakenteiden kunnosta keskimäärin, mutta tällöin paikallisia asuntokohtaisia vaurioita voi jäädä havaitsematta. Vanhemmassa rakennuskannassa on usein paikallisia vaurioita, johtuen mm. vesikaton ja putkistojen vuodoista sekä asukkaiden asumistottumuksista, mutta erityisesti suuremmassa taloyhtiössä voidaan etukäteen miettiä sopiva tarkastuslaajuus, jos kaikkia asuntoja ei ole mahdollista tarkastaa samalla käynnillä.

Suuremmassa kiinteistössä voi olla toistuvia, rakenteiltaan identtisiä huonetiloja, jolloin jo osan tiloista tarkastamalla voidaan saada kattava kuva rakenteiden kunnosta. Tällaisia tiloja on esimerkiksi toimistorakennuksissa tai oppilaitoksissa.

Samalla mittauksia

Samalla käynnillä voidaan tehdä pintakosteusmittauksia, tai muiden mittausmenetelmien avulla selvittää rakenteellisia ilmavuotoja tai ongelmakohtia.  Tarvittaessa voidaan suunnitella rakenneavausten paikat ja tarvittavat lisämittaukset rakenteisiin.

 

Raportoinnin merkitys

Raportointi on lähtökohtaisesti laaja ja kattava, jolloin havaittujen ongelmien syyt ja tarvittavat jatkotoimenpiteet tulevat asianmukaisesti raportoiduiksi. Kattavaa raporttia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa ja korjaussuunnittelussa.

 

Kenelle ja miksi?

Suurten kiinteistöjen homekoiratarkastus sopii erityisesti taloyhtiöille, kiinteistömanagereille, kunnille ja kaupungeille. Isännöitsijät voivat hyödyntää homekoiratarkastusta ongelmien alkuselvitysmenetelmänä.

Homekoiraa voidaan hyödyntää myös rakenteiden tiivistystarpeen tai tiivistyskorjauksen onnistumisen selvittämiseen, korjauslaajuuden selvittämiseen ja oireilun syyn selvittämiseen.

Oppilaitoksissa ja työpaikoissa tarkastukset voidaan suorittaa loma-aikoina tai iltaisin ja vikonloppuisin, jolloin tilankäyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä.

Ota yhteyttä ja sovitaan tarkemmin käynti, tai vinkkaa isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle!